آذربايجان غربي

عاملین فروش

کد نمایندگی نام شرکت نام مسئول شهرهای حوزه فعالیت آدرس و شماره تماس
144 فروشگاه عباس زاده آقای عباس زاده ارومیه ارومیه - خ باهنر جنب پل مادر پلاک 200 تلفن 04433471895 - 09143483017
145 فروشگاه شجاعی آقای شجاعی مهاباد مهاباد - بلوار شهریکندی - روبروی سیلو 04442336588-09143423827