میز کارمندی

با توجه به طيف گسترده کاربران اين گروه از ميزها که بطور مداوم در طی روز از آنها استفاده ميکنند و نياز به امکانات مناسب دارند ، حفظ زيبايی ، دوام ، استحکام ، راحتی و وجود امکانات لازم برای کاربر ، اصول مشترک طراحی اين دسته از محصولات را تشکيل ميدهند .

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.