محصول جدید

  • محصول جدید

تیم R&D شرکت هیگر ، در راستای دستورالعمل مصوبه هیئت مدیره مبنی بر بروزرسانی و بهینه سازی مدلهای تولیدی شرکت و با توجه به نیاز بازار ، اقدام به طراحی دو مجموعه جدید کرده است. این دو مجموعه ژینورا و پاپیتال نامگذاری شده است و همانند دیگر محصولات هیگر خانواده می باشد. این دو مدل از اسفند 98 در سبد محصولات شرکت هیگر قرار گرفته است.