میز مدیریت فرم (form)

میز مدیریت فرم

میز مدیریت فرم با بکارگیری پروفیل های قوس دار در روی ال و روی پیشانی محصولی زیبا ساده و منحصر بفرد را به بازار ارائه کرده است. میز مدیریت فرم دارای ال ثابت با قابلیت سفارش چپ و راست و کمد درب دار در جهت مخالف می باشد.

دسته بندی های اين کالا: میز مدیریت