میز کارمندی فرم(form)

میز کارمندی فرم

میز کارمندی فرم کوچکترین محصول در خانواده ی فرم می باشد. دارای یک ال با ابعاد متوسط شامل یک کشو و یک کمد درب دار است.

دسته بندی های اين کالا: میز کارمندی